مدیر رستوران Resume Sample

La رزومه ترکیبی فرمت ترکیبی از عناصر از معکوس رزومه زمانی و رزومه عملکردی انواع این فرم رزومه روزافزون محبوب است انعطاف پذیر ترین، اجازه می دهد شما را برجسته آن بخش از رزومه کاری خود را که بیشتر مربوط به هدف شغلی خود را. بررسی کنید مزایا و معایب رزومه را ترکیب کنید.

علاوه بر این، شما ممکن است نمونه رزومه جستجو بر اساس صنعت یا با وضعیت شغلی و افزایش رزومه کاری خود را با کلمات کلیدی در صنعت.

نمونه ای از بازخورد مدیر رستوران ارائه دهنده ایده های استادانه ای است که می توانید در بازخورد خود استفاده کنید

نام نام خانوادگی
آدرس خیابان
شهرستان، ST کدپستی، کشور
تلفن #
آدرس ایمیل

مشخصات
• رهبر و مدیر هدایت پویا، دستاورد؛ مایل به گوش دادن به ایده های جدید و رفتن مایل اضافی برای بهبود عملکرد.
• به رسمیت شناخته شده برای توانایی برای دستیابی به نتایج از طریق رهبری، کار تیمی، و خدمات به مشتریان استثنایی.
• مهارت های حل مسئله قوی؛ قادر به دسته بندی وسیعی از مسئولیت ها را اولویت بندی می کند.
مناطق اثربخشی
• کنترل هزینه های مالی و عملیاتی • مدیریت موجودی
• P & L مسئولیت پذیری • حل مسئله و مدیریت بحران
• خدمات مشتری و روابط • بهبود فرایند
• استخدام و آموزش • پیش بینی و برنامه ریزی استراتژیک
• رویدادهای ویژه
دستاوردها انتخاب

MANAGEMENT / رهبری
• مدیریت عملیات روزانه کسب و کار با فروش 200,000 ماهانه از طریق تکنیک های مدیریت پیشرفته، توجه به جزئیات، کنترل موجودی و ایجاد روابط با فروشندگان.
• نظارت تمام جنبه های عملیات کسب و کار از جمله بودجه، کنترل هزینه، حقوق و دستمزد، توابع حسابداری، و مجموعه ای / مدیریت بینی فروش و اهداف رشد.
• استخدام، آموزش دیده و با انگیزه کارکنان آشپز، مقابل کارکنان کاخ ها، سرورها، و بار من. فضای تیم از طریق بهبود آموزش، ارتباطات، و انگیزه سپرده است. اطمینان از جهت روشن و آمادگی کارکنان.

عملیات
• برنامه ریزی شیفت کار برای کارکنان 50-60، کاهش هزینه ها از طریق فرایندهای طراحی مجدد و بهبود بهره وری.
• نظارت و خریداری موجودی، تضمین سطح کافی برای جا دادن خواسته.
• تایید محموله های ورودی، چک کردن که مواد را دریافت موافقت با بسته بندی مشخصات لغزش و مقادیر. رد کالاهای آسیب دیده و ترتیب بازگشت خود را به فروشنده.
• دانش دست در برنامه های کاربردی نرم افزار مختلف از جمله اکسل و روزانه گزارش فروش (DSR).

خدمات مشتریان
• توجه شخصی ارائه شده به مشتریان برای اطمینان از سطح بالایی از رضایت، برای تولید تکرار مشتریان و تشویق کلمه از دهان معارفه.
• رابطه توسعه یافته با مشتریان و پرورش فضای صمیمی، نیازهای موفقیت پیش بینی مشتری می باشد.

اشتغال تاریخچه
Nampa Steakhouse، Nampa، ID
2000 - در حال حاضر
مدیر
به چالش کشیده برای احیای عملیات موجود، گسترده در تمامی رشته های کسب و کار واسط - رهبری، مدیریت، بازاریابی، امور مالی، و خرید. حل و فصل درگیری های میان گروهی و ناکارآمدی های عملیاتی. عملیات نظارت روز به روز با مسئولیت کامل برای P & L. استخدام، آموزش، و کارکنان 100-150. روابط فروشنده 25 توسعه یافته و در اختیار داشت.
جانی و دریای خزر، آیداهو فالز، شناسه
1991 - 2000
دستیار مدیر
استخدام برای کمک به مدیریت، نظارت و آموزش کارکنان 50. دسته موجودی ماهانه و خرید، حل مشکلات مربوط به تاخیر حمل و نقل و آسیب می رساند. مشتریان کمک با سوالات و شکایات، ارضای نیازهای خاص در حالی که بیش از انتظارات. دریافت ی افزایش حقوق مستمر و پاداش برای کار برجسته.

استفاده از جستجوی شغلی کشور or جستجوی شغلی در کشور موتورهای جستجوی شغلی!

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر شما یک مشکل خود را با نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV, قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

اکثر استخدامکنندگان انتظار دارند که همراه با رزومه یا CV خود نامه ارسال کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر شما یک مشکل خود را با نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

مدیر رستوران دیگر اطلاعات مربوط به نمونه را بازخوانی می کند

اگر شما نامه و ادامه آماده هستند، شما ممکن است مدیر رستوران خود را از طریق ایمیل ارسال کنید جستجوی کار بین المللی به استخدام کار در سراسر جهان.

برای موفقیت در خود جستجوی شغلی کشور و مشاغلی که می خواهید، باید آماده شوید نامه و CV or ادامه که باید پست الکترونیک بلافاصله به کارفرمایان آینده نگر انتخاب شده در طول یک جستجوی کار.

هنگامی که شما یک دعوت به دریافت مصاحبه، شما ممکن است برای درخواست ویزا و اجازه کار. سپس خودتان را برای مصاحبه شغلی آماده کنید و نگاهی به نوع خود بیاندازید سوالات مصاحبه شغلی, راهنمایی مصاحبه شغلی و دیگر مهارت های جستجوی کار.

مصاحبه شغلی را بررسی کنید do و نکن و دیگر مهارت های جستجوی کار صفحات پیدا کنید که چرا مردم هستند برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

پیگیری مصاحبه شغلی با با تشکر از شما نامه. کارفرمایان توجه این را به عنوان نشانه ای از علاقه نهایی خود را در موقعیت.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما می توانید راهنمایی برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشید از مدیر رستوران بازگرداندن نمونه.