پوشش نمونه نامه

پوشش نمونه نامه ارائه ایده های سبک و باید کپی نمی شود!

اسم شما
آدرس خیابان
کد پستی شهر
تاریخ نگارش

نام
عنوان
شرکت
آدرس خیابان
کد پستی شهر

جناب آقای / خانم:

من برای موقعیت دانشیار فروش که ما در طول نمایشگاه مشاغل در دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی، در (تاریخ) مورد بحث قرار گرفته استفاده می کنم. من متنوع تجربه فروش و مدرک لیسانس من در مدیریت کسب و کار قوی مدارک من برای این موقعیت هستند.

همانطور که شما می توانید از رزومه پیوست را ببینید، من از انواع محصولات از طریق فعالیت های فوق برنامه من را فروخته اند و از طریق موقعیت های آموزش و پرورش و کارآموزی تعاونی من در بسیاری از محیط های بانکی کار کرده است. بازاریابی من، تحقیقات کامپیوتری، و تجارب روابط مشتری، و همچنین مهارت های ارتباط شفاهی و کتبی من، باید در افزایش (نام شرکت) حجم فروش ارزشمند را اثبات کند. من مشتاق دنبال یک حرفه ای در فروش با (نام شرکت) به دلیل خط محصول متنوع و دامنه های بین المللی است.

من می خواهم فرصت برای دیدار با شما خوش آمد و می توان در (شماره تلفن) از ظهر تا پنج روزانه رسیده است. من در هفته آینده به نیویورک می شود و شما را در (تاریخ) پاسخ به بحث در مورد امکان مصاحبه.

خالصانه،
(امضا دست نوشته)
نام شما، تایپ

محفظه (ها): resume / CV / Curriculum Vitae


بررسی املا و دستور زبان از نامه خود را بر اساس این پوشش نمونه نامه. استفاده از واژه پرداز طلسم و دستور زبان جستجوگر. اگر شما مطمئن توانایی خود را برای شناسایی دستوری، نقطه گذاری و انگلیسی و یا سایر خطاهای استفاده از زبان و یا اگر شما نیاز به کمک در سازماندهی نامه کار خود را، ارسال آن به یک حرفه ای برای کمک نیست.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV, قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

اکثر استخدامکنندگان انتظار دارند که همراه با رزومه یا CV خود نامه ارسال کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر با مشکلات خود مشکل دارید نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

دیگر اطلاعات نمونه جلد نامه

در حال حاضر برای نهایی موضوع نمونه جلد نامه خود را، اگر شما خود را ویزا و اجازه کار و اگر خود را نامه و CV or ادامه آماده هستند، شما ممکن است آنها را از طریق ایمیل CV و از سر خدمات توزیع به کارفرمایان و استخدام کار در سراسر جهان. نگاهی به لباس و شروع به آماده شدن برای یک مصاحبه شغلی.

علاوه بر این، در اطلاعات, جستجوی کار, نامه, CV و رزومه, ویزا, اجازه کار, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما خواهد شد بسیاری از راهنمایی های مفید برای مشاغل خارج از کشور جویندگان پیدا

موفق باشی نامه نمونه!