به عنوان مثال قدرت کلمه های صنعت

قدرت کلمات رزومه می تواند قابل توجه ارائه ادامه or CV و نامه بهبود می باشد. مراقب باشید به مصرف بی رویه آنها نیست. کرک بیش از حد و مهارت های کافی نیست، و شما می توانید در سراسر به عنوان جعلی آمده است. قدرت کلمات بیشتر در نظم الفبایی شما ممکن است در لیست پیدا قدرت کلمات و افعال عمل.

به عنوان مثال قدرت کلمه های صنعت:

کلمات قدرت مدیریت

 • ساخته شده
 • نشان داده شده
 • توسعه یافته
 • پیشرفته
 • تسهیل
 • تولید
 • تحت فشار
 • اجرا
 • مذاکره
 • احیا

فروش و بازاریابی به قدرت کلمات

 • بسته
 • همکاری
 • تحویل داده شده
 • رمه
 • ایجاد
 • تولید
 • افزایش یافت
 • ارایه شده
 • بینی
 • حفظ

قدرت کلمات فنی

 • تجزیه و تحلیل
 • ساخته شده
 • مشورت
 • ایجاد شده
 • تشدید
 • قالب دار
 • مجتمع
 • نگهداری
 • برنامهریزی شده
 • پشتیبانی
 • Troubleshot

قدرت کلمات علمی

 • کاربردی
 • نویسنده
 • مشاوره
 • توسعه یافته
 • تحصیل کرده
 • ارزیابی
 • مربی
 • تغذیه
 • تحقیق
 • تدریس
 • تدریس

مراقبت های بهداشتی به قدرت کلمات

 • اختصاص داده
 • ارزیابی
 • کمک
 • مراقبت
 • متهم
 • ارائه
 • نظارت
 • پرستار
 • امن

حسابداری به قدرت کلمات

 • تجزیه و تحلیل
 • حسابرسی
 • تعدیل شده
 • تایید شده
 • فراهم
 • فرآوری شده
 • گزارش
 • تحقیق
 • بررسی شده

بررسی املا و دستور زبان از رزومه کاری خود را. استفاده از طلسم و دستور زبان جستجوگر کلمه پردازنده. اگر شما اعتماد به نفس از توانایی خود را برای شناسایی دستوری، نقطه گذاری و انگلیسی و یا سایر خطاهای استفاده از زبان و یا اگر شما نیاز به کمک در سازماندهی رزومه یا CV خود را، ارسال آن به یک حرفه ای برای کمک.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر شما یک مشکل خود را با نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV, قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

اکثر استخدامکنندگان انتظار دارند که همراه با رزومه یا CV خود نامه ارسال کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر شما یک مشکل خود را با نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

اطلاعات دیگر نمونه های قدرت کلمه

در حال حاضر برای نهایی شدن مثالهای قدرت خود را به عنوان مثال موضوع، اگر شما نامه و CV or ادامه آماده هستند، شما ممکن است آنها را از طریق ایمیل جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی انجام است و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشی مثال کلمه قدرت!