مثالهای قدرت کلمه

قدرت کلمات رزومه می تواند قابل توجه ارائه ادامه or نامه بهبود مراقب باشید که از آنها استفاده نکنید. مهارت های فراوان و مهارت کافی ندارند، و شما می توانید به عنوان جعلی روبرو شوید. کلمات قدرت بیشتری را به ترتیب حروف الفبا ممکن است در لیستی از آنها پیدا کنید کلمات قدرت.

به عنوان مثال قدرت کلمه های صنعت:

کلمات قدرت مدیریت

 • ساخته شده
 • نشان داده شده
 • توسعه یافته
 • پیشرفته
 • تسهیل
 • تولید
 • تحت فشار
 • اجرا
 • مذاکره
 • احیا

فروش و بازاریابی به قدرت کلمات

 • بسته
 • همکاری
 • تحویل داده شده
 • رمه
 • ایجاد
 • تولید
 • افزایش یافت
 • ارایه شده
 • بینی
 • حفظ

قدرت کلمات فنی

 • تجزیه و تحلیل
 • ساخته شده
 • مشورت
 • ایجاد شده
 • تشدید
 • قالب دار
 • مجتمع
 • نگهداری
 • برنامهریزی شده
 • پشتیبانی
 • Troubleshot

قدرت کلمات علمی

 • کاربردی
 • نویسنده
 • مشاوره
 • توسعه یافته
 • تحصیل کرده
 • ارزیابی
 • مربی
 • تغذیه
 • تحقیق
 • تدریس
 • تدریس

واژه های قدرت سلامت

 • اختصاص داده
 • ارزیابی
 • کمک
 • مراقبت
 • متهم
 • ارائه
 • نظارت
 • پرستار
 • امن

حسابداری به قدرت کلمات

 • تجزیه و تحلیل
 • حسابرسی
 • تعدیل شده
 • تایید شده
 • فراهم
 • فرآوری شده
 • گزارش
 • تحقیق
 • بررسی شده

بررسی املا و دستور زبان از رزومه کاری خود را. استفاده از واژه پرداز طلسم و دستور زبان جستجوگر. اگر شما مطمئن توانایی خود را برای شناسایی دستوری، نقطه گذاری و انگلیسی و یا سایر خطاهای استفاده از زبان و یا اگر شما نیاز به کمک در سازماندهی رزومه کاری خود را، آن را به یک حرفه ای برای کمک.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر شما یک مشکل خود را با نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV, قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

اکثر استخدامکنندگان انتظار دارند که همراه با رزومه یا CV خود نامه ارسال کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر شما یک مشکل خود را با نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

اطلاعات دیگر نمونه های قدرت کلمه

در حال حاضر برای نهایی خود رزومه Power Words نمونه مثال، اگر شما نامه و ادامه آماده هستند، شما ممکن است آنها را از طریق ایمیل جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی انجام است و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشید با نمونه های قدرت کلمه شما!