فرصت های شغلی مکرر سوالات مصاحبه

مصاحبه شغلی اساسا از یک گفتگو تشکیل شده است، به کارفرمایان اجازه می دهد تا از شما و شما برای دیدن آنچه که آنها می خواهند مطلع شوند. در حالی که مصاحبه ها می توانند تجربیات عصبی پیچیده باشند، باید به یاد داشته باشید که مصاحبه شونده تنها انسان است و ممکن است که آنها عصبی باشند.

La مصاحبه شغلی هستند شانس خود را به بالا و در همه چیز فرد است که کارفرما در مورد شما در خواندن خود را CV, رزومه, ادامه, نامه و یا نرم افزار کار.

این همان کلید واژه ها شما در رزومه خود استفاده می کنید، CV یا نامه ی ارسالی پایه ای برای سوالات مصاحبه شغلی شما خواهد بود. شما باید قادر به صحبت در مورد آنها در بیان قوی و قدرتمند است که برجسته موفقیت، کمک و دستاوردهای خود را.

بخش اصلی مصاحبه شغلی سوالات مصاحبه می باشد.

پیش از مصاحبه خود را با چک کردن آماده راهنمایی مصاحبه شغلی، انجام تحقیقات به آنچه شرکت انجام و برخی از سوالات شما می خواهید به درخواست فکر می کنم.

هنوز اطلاعات داوطلب نیست که مصاحبهگر برای بپرسید و حفظ تماس چشمی در حالی که صحبت با کسی

هنگامی که کارفرمایان می گویند ... آنها می خواهند بدانند ...
در مورد خودتان به من بگو. درباره شخصیت شما باشد. استفاده از خود را بیانیه بازاریابی شخصی.
در مورد مهارت های خود را و تجربه مربوط به شغل، یا، چه مهارت های شخصی شما را به این کار را به من بگو. در صورتی که برخی از مهارت های مورد نیاز برای انجام این کار و که شما آسان برای کار با.
در مورد تجارب خود را با این نوع کار به من بگو. اگر شما می توانید این کار را انجام دهید.
نکته: آیا نمونه های خاص آماده شده است. اگر شما کار مشابه انجام داده اند نه قبل، ذکر مهارت های دیگر شما می توانید به کار به ارمغان بیاورد.
آیا شما در مورد شرکت ما می دانید؟ اگر شما تحقیقات خود را انجام داده اند و اگر مهارت شما مطابقت ارزش ها و انتظارات خود را.
بزرگترین توانایی تو چیست؟ یک دلیل بزرگ را به شما استخدام کند.
نکته: اطمینان از "قدرت" خود را مناسب برای این کار است. اگر شما اعتماد هستند، یک مثال از زمانی که که قدرت در دستی آمد.
چه پنج کلمه به شما بهترین توصیف می کنید؟ خودتان را چطور می بینید؟
نکته: این یک فرصت به ذکر مهارت مانند شور و شوق، قابلیت اطمینان و بهره وری است.
بزرگترین ضعف شما چیست؟ که در آن شما ممکن است مشکلات روبرو می شوند.
نکته: فعال کردن یک ضعف به قدرت با دادن یک نمونه از زمانی که شما یک ضعف در کار غلبه کند.
اهداف بلند مدت شما چه هستند؟ چه برنامه های شغلی خود هستند.
نکته: کارفرمایان می خواهند بدانند که اگر شما خواهد شد در حدود اندازه کافی بلند به طوری سرمایه گذاری خود را در آموزش به شما خواهد پرداخت.
آیا شما در حفظ مهلت؟ چگونه به شما رسیدگی فشار.
نکته: به نمونه مربوط به کار را به اثبات شما فشار را به خوبی به کار گرفته اند. اگر شما به خوبی تحت فشار کار نمی کند، بگویید مصاحبه خود را به شما خواهم بدانم مهلت جلوتر از زمان، بنابراین شما می توانید برای آنها را به درستی آماده کند.
چه شما در شرایط خاصی انجام دهید، مانند مخالفت با کارمند دیگر، و یا چگونه که مسئولیت رسیدگی به مشتری خشمگین؟ چگونه می توانم شما واکنش نشان می دهند به فشار؟ چگونه مشکلات خود مهارت حل؟
نکته: شرح زمانی که شما با یک وضعیت مشابه پرداخته است. بازگشت به بالا داستان خود را با مهارت های فنی و یا شخصی، شما ممکن است در وضعیت آموخته است. اطمینان از مصاحبه است که شما را سیاست های شرکت را دنبال و به شما که می ترسند به پرسش اگر شما نمی دانید که چه می کنند.
چگونه می توانم شما در مورد رئیس قبلی خود را احساس کنید، و یا شما چطور همراه با دیگران؟ چگونه شما همراه با دیگران.
نکته: نه تنها این سوال آزمون از مهارت های اجتماعی خود را، بلکه پاسخ شما را نشان می دهد که کارفرما شما چطور ممکن است او یک روزه توصیف می کنند. هرگز رئیس قبلی خود را badmouth.
بدترین صفت شما چیست؟ که در آن شما گسل در عملکرد شغلی و مهارت خود را ببینید. "منفی است." مثبت را انتخاب کنید
چقدر شما دنبال چه هستند؟ پاسخ با یک سوال، به عنوان مثال،
"چه محدوده حقوق و دستمزد برای مشاغل مشابه در شرکت شما است؟"
اگر آنها پاسخ دهد، پس از آن را طیف وسیعی از آنچه شما را در درک ارزش شما در بازار می باشد.
را بررسی کنید مذاکره حقوق و دستمزد و انتظار می رود سوالات حقوق و دستمزد مصاحبه صفحات.

سوال دیگر مصاحبه شغلی اطلاعات

امیدوارم شما دعوت به یک مصاحبه شغلی را دریافت کرد. بنابراین، در حال حاضر شما نیاز دارید:

پیگیری مصاحبه شغلی خود را با یک با تشکر از شما نامه. کارفرمایان این را به عنوان نشانه ای از علاقه شدید شما به موقعیت می دانند

ما به شدت بر این باوریم که اگر از تمامی مراحل در یافتن شغل به این مرحله پیروی کردید، مصاحبه شغلی را دریافت خواهید کرد و شغلی را که می خواستید دریافت خواهید کرد. حالا شما باید بدانید چگونه به حفظ شغل خود!

علاوه بر این، در جستجوی کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشی سوالات مصاحبه شغلی.