در مصاحبه شغلی به طور جدی صحبت کنید

از آنجا که مصاحبه شغلی یک فرایند ارتباطی است، مهارت های شما در طول زمان بیشتر جلا داده می شود. یادآوری موارد زیر مفید است:

  • در مورد تجربه و مهارت های خود، به روشنی و مشتاق صحبت کنید.
  • حرفه ای باشید، اما نترسید که شخصیت خود را از طریق آن ببندید.
  • خودت باش.
  • با دقت گوش کن شما می خواهید به یاد داشته باشید آنچه شما در مورد شغل یاد می گیرید و شما قطعا می خواهید برای پاسخ به سوالات که آنها پرسید.
  • مثبت فکر کن. کارفرمایان نمی خواهند یک یا چند عذر خواهی یا احساس بدی در مورد یک تجربه منفی بشنوند. اگر از شما در مورد درجه پایین، یک تغییر ناگهانی شغل یا ضعف در پس زمینه خود بپرسید، دفاعی نباشید. تمرکز به جای حقایق (به طور خلاصه) و آنچه که از تجربه یاد گرفتید.
  • توجه به رفتار غیر کلامی خود را بررسی کنید.
  • مصاحبه کننده را در چشم نگاه کنید.
  • سعی کنید هر دو پا را روی زمین بگذارید، عادت عصبی را کنترل کنید (انگشتان دست و پا زدن، انگشتان دست و پا، و غیره) و لبخند بزنید.

از موقت کوتاهی نترسید ممکن است چند ثانیه برای پاسخگویی آماده شوید. مصاحبه کننده ممکن است وقت لازم برای فرمول یک سوال مناسب داشته باشد. پر کردن هر ثانیه با مکالمه لازم نیست

همیشه سوال بپرسید چرا که این نشان می دهد تحقیقات قبلی و علاقه خود را در کار، به جز سوال در مورد حقوق و دستمزد و یا مزایای مگر اینکه مصاحبه در تنگنا قرار دادن موضوع اول

آیا اطلاعاتی که مصاحبه می کند برای درخواست نمی داوطلب نمی

دیگر چگونه به طور موثر صحبت می کنیم اطلاعات

امیدوارم شما دعوت به یک مصاحبه شغلی را دریافت کرد. بنابراین، در حال حاضر شما نیاز دارید:

پیگیری مصاحبه شغلی خود را با یک با تشکر از شما نامه. کارفرمایان همواره از این به عنوان نشانه ای از علاقه قوی خود را در موقعیت.

علاوه بر این، در جستجوی کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

صحبت به طور موثر و موفق باشید با مصاحبه شغلی!