Government Jobs for a job Seekers

مشاغل فدرال توسط سازمان های دولت فدرال در اطلاعیه خالی در مجلات مختلف، وب سایت، دایرکتوری ها، پایگاه های داده، لیست های پستی و خطوط منتشر شده ذکر شده است.

هر آگهی های استخدامی فدرال باید شامل؛

  • تعداد اعلام
  • شرح موقعیت
  • نیازمندی ها
  • مهلت به درخواست
  • سری / درجه
  • وسیعی حقوق و دستمزد
  • پتانسیل ارتقاء
  • پایه و اساس امتیاز
  • دستورالعمل های نرم افزار مانند فرمت (از 612، رزومه کاری، و غیره.)، از سر دستورالعمل ها و سوال عربستان سعودی.

فرایند استخدام دولت فدرال بودن بسیار سخت است، احترام به قوانین و مهلت ذکر شده در جای خالی شما را بطور بازگشت ناپذیری رد صلاحیت نیست، حتی اگر شما نامزد شایسته ترین هستند.

سایت های مشاغل فدرال

در حالی که توصیه می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت های آژانس های دولتی مراجعه کنید، در اینجا چند سایت وجود دارد که لیست کارهای فدرال: USAJobs، FedWorld، Bank Job، StudentJobs را می دهد.

با استفاده از موتورهای جستجو کار قدرتمند ترین در اینترنت تا به امروز!

جستجوی شغلی کشور or جستجوی شغلی در کشور

دیگر دولت جابز اطلاعات

برای اینکه در جستجوی شغل خود و به دست آوردن شغل مورد نظر خود موفق باشید ، باید یک مورد را تهیه کنید نامه و CV or ادامه که باید پست الکترونیک بلافاصله به کارفرمایان آینده نگر انتخاب شده در طول یک جستجوی کار.

هنگامی که شما یک دعوت به دریافت مصاحبه شغلی، شما ممکن است برای درخواست ویزا و اجازه کار. سپس خود را برای مصاحبه شغلی آماده کنید و نگاهی بیندازید لباس چرا که لباس شما یکی از مهمترین ویژگی های آن است استخدام.

مصاحبه شغلی را بررسی کنید do و نکن و دیگر مهارت های جستجوی کار صفحات پیدا کنید که چرا مردم هستند برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار ویزای , اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشید با مشاغل دولتی جستجو کردن!