کلمات و عبارات

... بالغ بر مجموع صرفه جویی ...دسته ...
... بر اساس مداوم / به طور منظم ...به عنوان ...
... حداکثر تا اطمینان حاصل شود / بهینه ...اجرا ...
انجام ...بهبود ...
عمل به عنوان رابط برای / بین ...مسئول ...
عمل / عمل به عنوان ...در ابتدا به کار ...
ماهر در ...آغاز ...
اداره ...نوآوری منجر به ...
توصیه ...نصب ...
تجزیه و تحلیل / ارزیابی ...آموزش ...
مرتب ...کلام در ...
قلمرو اختصاص داده متشکل از ...تعامل با ...
اختصاص یافته به ...بررسی ...
کمک با ...دانش / تجربه به عنوان ...
بودجه ...حفظ ...
انجام ...مدیریت ...
مشورت ...بیش از [] سال تجربه ...
قرارداد / واگذار شده ...مذاکره ...
هماهنگ ...سازمان ...
مشاوره ...انجام ...
واگذار ...برنامه ریزی ...
تحویل داده شده ...ارائه شده ...
نشان داده ...مهارت / صالح در ...
طراحی و توسعه ...ارتقا به / از ...
مستقیم / غیر مستقیم کنترل ...پیشینه ثابت در ...
کارگردان ...ارائه کمک های فنی ...
پیش نویس ...دریافت کننده ...
ویرایش شده...توصیه های پذیرفته شده ...
مهندسی ...توصیه می شود ...
ایجاد ...باقی مانده به عنوان ...
ارزیابی ...به طور مستقیم به گزارش ...
تجربه درگیر / شامل ...در نتیجه ی چیزی ...
با تجربه در تمام ابعاد / فاز ...پاسخگویی سهمیه فروش ...
مهارت های تخصص ...خدمت / عمل جراحی به عنوان ...
آموزش گسترده / دخالت ...تخصص در ...
آشنایی با ...موفق در / در ...
فرموله شده ...به طور موقت به اختصاص ...
جمع آوری ...از نزدیک با کار ...

همچنین اضافی را بررسی کنید اقدام کلمات و عبارات.

 شما نمیتوانید جستجوی کار شما در حال حاضر اجرا شود، اما زمانی که شما در پیدا کردن برخی از مشاغل مناسب شما باید بلافاصله با فعلی خود را اعمال می شود CV یا رزومه کاری و نامه.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV و قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه.

اکثر استخدام کنندگان انتظار دارند نامه همراه با رزومه یا رزومه شما دریافت کنند. بنابراین ، a را آماده کنید نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه با استفاده از نامه نوشتن راهنمایی.

سایر کلمات کلیدی و عبارات اطلاعات

در حال حاضر به نهایی کردن کلمات کلیدی و عبارات، اگر شما نامه و ادامه آماده هستند ، می توانید از طریق آدرس ایمیل کنید جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی داس و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, مقدمه ای که برای یک نامه یا مدرک نوشته می شود, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشید با ما کلمات کلیدی و عبارات.