مثالهای قدرت کلمه

قدرت کلمات رزومه می تواند قابل توجه ارائه ادامه or نامه بهبود مراقب باشید که از آنها استفاده نکنید. مهارت های فراوان و مهارت کافی ندارند، و شما می توانید به عنوان جعلی روبرو شوید. کلمات قدرت بیشتری را به ترتیب حروف الفبا ممکن است در لیستی از آنها پیدا کنید کلمات قدرت.

به عنوان مثال قدرت کلمه های صنعت:

کلمات قدرت مدیریت

 • ساخته شده
 • نشان داده شده
 • توسعه یافته
 • پیشرفته
 • تسهیل
 • تولید
 • تحت فشار
 • اجرا
 • مذاکره
 • احیا

کلمات قدرتمند فروش و بازاریابی

 • بسته
 • همکاری
 • تحویل داده شده
 • رمه
 • ایجاد
 • تولید
 • افزایش یافت
 • ارایه شده
 • بینی
 • حفظ

قدرت کلمات فنی

 • تجزیه و تحلیل
 • ساخته شده
 • مشورت
 • ایجاد شده
 • تشدید
 • قالب دار
 • مجتمع
 • نگهداری
 • برنامهریزی شده
 • پشتیبانی
 • Troubleshot

قدرت کلمات علمی

 • کاربردی
 • نویسنده
 • مشاوره
 • توسعه یافته
 • تحصیل کرده
 • ارزیابی
 • مربی
 • تغذیه
 • تحقیق
 • تدریس
 • تدریس

واژه های قدرت سلامت

 • اختصاص داده
 • ارزیابی
 • کمک
 • مراقبت
 • متهم
 • ارائه
 • نظارت
 • پرستار
 • امن

حسابداری به قدرت کلمات

 • تجزیه و تحلیل
 • حسابرسی
 • تعدیل شده
 • تایید شده
 • فراهم
 • فرآوری شده
 • گزارش
 • تحقیق
 • بررسی شده

بررسی املا و دستور زبان از CV یا رزومه کاری خود را. از هجی و دستور زبان واژه پرداز استفاده کنید. اگر از توانایی خود در تشخیص خطاهای گرامری ، علائم نگارشی و استفاده از زبان انگلیسی یا زبان دیگر اطمینان ندارید و یا اگر در تنظیم رزومه خود به کمک نیاز دارید ، آن را برای کمک به یک متخصص ارائه دهید.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CVقالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

بیشتر کارمندان استخدام انتظار دارند نامه ای همراه با CV یا رزومه شما دریافت کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر با مشکلات خود مشکل دارید نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

اطلاعات دیگر نمونه های قدرت کلمه

اکنون برای پایان دادن به عنوان مثالهای Power Word خود ، اگر موردی دارید نامه و ادامه آماده هستند ، می توانید از طریق آدرس ایمیل کنید جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی داس و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشی مثال کلمه قدرت!