پوشش نمونه نامه

پوشش نمونه نامه ارائه ایده های سبک و باید کپی نمی شود!

اسم شما
آدرس خیابان
کد پستی شهر
تاریخ نگارش

نام
عنوان
شرکت
آدرس خیابان
کد پستی شهر

جناب آقای / خانم:

من برای موقعیت فروش Sales Associate که در مورد نمایشگاه مشاغل در دانشگاه جورج واشنگتن در واشنگتن دی سی (تاریخ) در مورد آن صحبت کردیم ، درخواست می کنم. تجربه فروش متنوع و لیسانس من در رشته مدیریت بازرگانی قوی ترین صلاحیت من برای این سمت است.

همانطور که شما می توانید از رزومه پیوست را ببینید، من از انواع محصولات از طریق فعالیت های فوق برنامه من را فروخته اند و از طریق موقعیت های آموزش و پرورش و کارآموزی تعاونی من در بسیاری از محیط های بانکی کار کرده است. بازاریابی من، تحقیقات کامپیوتری، و تجارب روابط مشتری، و همچنین مهارت های ارتباط شفاهی و کتبی من، باید در افزایش (نام شرکت) حجم فروش ارزشمند را اثبات کند. من مشتاق دنبال یک حرفه ای در فروش با (نام شرکت) به دلیل خط محصول متنوع و دامنه های بین المللی است.

من می خواهم فرصت برای دیدار با شما خوش آمد و می توان در (شماره تلفن) از ظهر تا پنج روزانه رسیده است. من در هفته آینده به نیویورک می شود و شما را در (تاریخ) پاسخ به بحث در مورد امکان مصاحبه.

خالصانه،
(امضا دست نوشته)
نام شما تایپ شده است

محفظه (ها): resume / CV / Curriculum Vitae


بررسی املا و دستور زبان از نامه خود را بر اساس این پوشش نمونه نامه. از هجی و دستور زبان واژه پرداز استفاده کنید. اگر از توانایی خود در تشخیص خطاهای گرامری ، علائم نگارشی و استفاده از انگلیسی یا زبان دیگر اطمینان ندارید یا اگر در تنظیم نامه شغلی خود به کمک نیاز دارید ، آن را برای کمک به یک متخصص ارسال کنید.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CV و قالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه.

اکثر استخدام کنندگان انتظار دارند نامه همراه با رزومه یا رزومه شما دریافت کنند. بنابراین ، a را آماده کنید نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه با استفاده از نامه نوشتن راهنمایی.

دیگر اطلاعات نمونه جلد نامه

در حال حاضر برای نهایی موضوع نمونه جلد نامه خود را، اگر شما خود را ویزا & اجازه کار و اگر خود را نامه و CV or ادامه آماده هستند ، می توانید از طریق CV و خدمات توزیع رزومه را برای کارفرمایان و استخدام کنندگان کار در سراسر جهان از طریق ایمیل ارسال کنید. نگاهی به لباس و شروع به آماده شدن برای یک مصاحبه شغلی.

علاوه بر این، در اطلاعات, جستجوی کار, نامه, CV و رزومه, ویزا, اجازه کاراز مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما خواهد شد بسیاری از راهنمایی های مفید برای مشاغل خارج از کشور جویندگان پیدا

موفق باشی نامه نمونه!