مدیر عامل شرکت کلمات کلیدی

به جویندگان شغلی مدت زیادی توصیه شده است که در برنامه های جستجوی شغل خود بر افعال اکشن / کلمات عمل / کلمات قدرت تأکید کنند. این افعال عمل / کلمات اکشن / قدرت کلمات مرتبط با "چه کار کردی"از کلید واژه ها. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، آنها اسم هستند، اما می توان آنها را بیش از حد عبارات - مانند در مثال زیر:

تصویب نصیحت نتایج مثبت به همراه داشت با بی نهایت کارآمد تر و با ثبات تولید - محصول منتشر به بازار باعث افزایش شهرت و یک علامت گذاری شده کاهش پشتیبانی فنی.

منصوب به تخته یک شرکت نرم افزاری برجسته به عنوان یک مالی و عملیاتی مشکل تیرانداز انتخاب شد توسط مدیر عامل به تحلیل و گزارش on مالی مسائل و تولید کردن توصیه هایی برای بهبود.

مجذوب و حفظ شده است برنده جایزه طراحان از طریق همکاری و به چالش کشیدن فرهنگ سازمانی.

ساخته شده یک جامد شبکه از نفوذ اطلاعات تماس در خدمات مالی صنعت از جمله مدیران ارشد یک بانک پیشرو. مرتب ارائه چگونه خدمات ارائه شده توسط هر دو شرکت مکمل باز کردن درب برای دو طرف سودمند بود روابط ارجاع.

ساخته شده یک جامد شبکه از نفوذ رهبران مالی شامل مدیران ارشد از وستپک، و مرتب شده اند ارائه مکمل خدمات طراحی شده برای ساخت دو طرف سودمند پایگاه ارجاع.

دفاع la پیاده سازی از کارکنان جدید برنامه عقلانی تحویل در پشت سر هم با فرآیندهای ساده از طریق یک استراتژیک تغییر دادن مدیریت ابتکار عمل.

انجام شده علت سعی و کوشش برای یک کسب و کار تمیز کردن تجاری اکتساب، و بعد ایجاد شده la زیرساخت های عملیاتی و استراتژی های رشد که تسهیل قابل توجه توسعه کسب و کار باعث ___٪ افزایش دادن در تعداد کارکنان، دفاتر تجاری، خرید سرمایه گذاری و کسب و کار حسابداری در حال انجام برای شرکت است.

تلفیقی بانکداری روابط برای رسیدن به ترجیح وضعیت و بهبود یافته سرویس.

ایجاد شده a بازاریابی جهانی مدل برای شروع یک کل بازار مشاهده در برنامه ریزی کسب و کار.

بین واحدی برنامه ریزی و هماهنگی رهبری به راه حل های مشترک است که هزینه نتیجه in صرفه جویی $ ____ M در اولین ___ ماه.

طراحی شده و هماهنگ la تحلیلگر فرآیند کسب و کار گروه، ایجاد اولویت بندی سیاست برای هزینه های سازمانی بر اساس بازگشت سرمایه گذاری بینی.

توسعه یافته و نهاد مدیریت فرآیندهای و روش در تمام سه دفتر، ساده روزانه ارتباطات و عملیات, افزایش بهره وریو حصول اطمینان از مهلت پروژه انطباق.

توسعه یافته معیار برای تعیین ارزش و افزونگی کننده, مذاکره یک همکاری استراتژیک با ارائه دهندگان ترجیح بر اساس تخفیف حجم، کاهش تعداد تأمین کنندگان از ____ تا ____.

توسعه یافته مالی و برنامه ریزی استراتژیک عملیاتی و اداره می شود فعالیت های ارائه دهندگان خدمات برای ___ اشخاص با فروش سالانه نزدیک به ____ میلیون $ در ایالات ___.

جهت دار یک فرایند به تبدیل ____ سوابق مهندسی از کاغذ تا قالب دیجیتال. فرآیند نتیجه در اتحاد ___ سیستم به سه برنامه یکپارچه، کاهش "دوباره کار" توسط ___٪ و هزینه های سرمایه توسط $ ___ متر در سال.

جهت دار چند سایت و عملیات بین المللی قادر به مدیریت پرسنلی حداکثر ___

به طور مستقیم استخدام بیش ___ کارمندان، از جمله ___ مهندسان سیستم، صرفه جویی کردن حدود $ ___ در هزینه های استخدام.

حذف ___٪ از مشاغل دفتری, تفسیر ___ $ در صرفه جویی سالانه.

به پایان رسید اتحادیه ضربه بلافاصله پس از فرض نقش رئيس جمهور, بازیگری as مذاکره رهبر. رسیده مقرون به صرفه ___- جمعی سال شرایط چانه زنی.

ارزیابی جایگزین روش های تأمین مالی, تولید مدل های مالی هر روش و ارائه شده یافته ها را به رئيس جمهور و اعضای هیئت مدیره.

ارزیابی, تایید کردو توسعه پروژه ها, امنیت بودجه عمومی of $ _____.

اجرا شده تیم وابسته به مهلت پروژه برای حل و فصل مهم گسل سیستم SAP در کنترل سهام و خدمات مشتری, کاهش کالا مجدد تخصیص توسط ___٪.

تسهیل la رشد of مهاجرت کسب و کار به خدمات مخلوط-یک مفهوم بسیار موفق بعد نورد در سطح ملی با مشتری مشابه و هزینه آن افزایش می یابد.

تسهیل سه رقمی رشد درآمد حاصل از ____ (سال) از طریق ____ (سال) (___ $ به $ ___). تحقیق, تجزیه و تحلیلو مصمم مسائل عمده نسبت به توسعه محصول, امکانات و پرسنل.

شکل گرفت کلید کسب و کار و رابط دولت به پشتیبانی طرح های جدید برای رشد جامعه و توسعه.

به دست آورد صلاحیت به عنوان یک وکیل مهاجرت بهتر فهمیدن مسائل مشتری, سیاست دولت و فرآیندهای مهاجرت اطراف آن. ارائه مهاجرت معاونت, معرفی مشتریان به تجارتو خیاط حسابداری و برنامه ریزی مالیاتی برای مهاجران.

برگزار شد سود & زیان مسئوليت برای بودجه سرمایه از $ ___ M، در حالی که مدیریت برنامه افزایش ___٪ سال بیش از سال.

شناخته شده است هسته شباهت ها میان سیستم های پردازش دادهو اجرا یک رویکرد استاندارد به از بین بردن وظایف تکراری و بازیابی بازده هزینه.

اجرا چهار مرحله روش توسعه تیم از جمله متخصص متقابل کارکردی و جهت دار شرکت از طریق در نتیجه شتاب رشد, گرفتن نرخ رشد سالانه __٪.

افزایش یافت عمده تولید خط بهره وری ___٪ با دریافت ورودی از کارشناسان صنعت فنی به بالا بردن تولید عملکرد.

آغاز و موفقیت مذاکره برای بازپرداخت ___ میلیون دلار in بدهی های بانکی از بیرون وام دهندگان به داخلی وام، نتیجه in ___ کاهش درصد در نرخ بهره (از ___٪ تا ___٪).

آغاز باز کن ارتباط و شرکت گسترده تحصیلات روند به اثر تغییرات فرهنگی و تنظیم استراتژی بلند مدت.

الهام گرفته یک عضو هیات به بالا بردن حرفه ای حرفه از طریق مطالعه، توسط آموزش و ارائه باز خورد on فرصت های شغلی در دسترس نیست.

نهاد رشد استراتژی شامل نفوذ موجود حساب مشتری از طریق متقابل فروش اضافی خدمات، مطلوب موثر بر خط آخر و حاشیه ناخالص.

معرفی جدید سرویس به عمل حسابداری و تسهیل la رشد از یک سرویس دوم که تحویل داده ___ از بالای سازمان ___ درآمدزا مشتریان. ایده ثابت چنان محبوب است، آن را به بعد نورد بود که همه دفاتر در سراسر کشور.

معرفی فروشنده مناقصه به برش سربار ___٪.

رهبری تبدیل و ادغام دو موجود سازمان های نظام مهندسی به سیستم های یکپارچه، استانداردهایو ابزار به كاهش دادن هزینه توسط $ ___ متر در سال.

ساخته توصیه در باره سیاست کسب و کار، تخصیص منابع، و برنامهریزی استراتژیک فعالیت ها را به بهبود پایین خط عملکرد مالی.

نگهداری و مذاکره جدید قرارداد تامین مالی, تحقق a ___٪ کاهش در هزینه های بهره.

مدیریت a تیم که شناسایی و حذف شد زائد توابع و سیستم های متورق a صرفه جویی در هزینه از $ ____ متر در سال و نیروی کار کاهش از _____ _____ به.

مدیریت و جهت دار طیف گسترده ای از برنامهریزی استراتژیک, آنالیز مالی و مدیریت سازمانی توابع برای یک نهاد با هفت فروشگاه در دو کشور و فروش سالانه در بیش از ____ میلیون $.

هدایت $ ______ در شورای محلی و دولت ایالتی شرکت بودجه پروژه ها در سال 1992 ایجاد ____ شغل جدید است.

شخصا امن دو مشتری مولد $ ___ PA.

ارایه شده چشم انداز مالی و مالیات خلاصه برجسته به جمعیت تا ___ شرکت نمایندگان کنفرانس.

ساخته la استراتژی های رشد که تسهیل وسیع توسعه کسب و کار برای تمیز کردن تجاری کسب و کار باعث ___٪ افزایش در کارکنان اعداد، و پر سود و سرمایه گذاری دفتر خرید تجاری.

ارائه طرفدار فعال، قاطع، و دست در رهبری در فرار صنعت.

متوجه ___ میلیون $ منافع در سه ماهه اول ___ (سال) پس از تلفات از ___ میلیون $ در ___ (سال گذشته).

شناسایی شده برای استفاده از نوآورانه تکنولوژی اینترنت ارائه یک مزیت رقابتی برای مشتریان.

بازسازی مدیریت پول نقد و کنترل سیستم های کاهش کوتاه مدت مورد نیاز تامین مالی توسط $ _______.

بازسازی اشخاص و خود را مالکیت, اداره می شود جمع آوری و تحریم ها, آغاز مطالعات سودآوریو اجرا اساسی تغییرات عملیاتی در تمام نهادهای.

رهبری بخشی بازسازی که کاهش غیر شارژ ساعت ___٪, افزایش وابسته به ادارات داخلی ارتباطاتو افزایش کارکنان اخلاقی.

رهبری a بازسازی بخش مالیاتی ، ادغام کلیه کارمندان و کارآموزان تحت یک مدیر جدید. ایده مهمیزدار افزایش بازده با یک کاهش ___٪ در ساعت های غیر قابل شارژ، افزایش ارتباطاتو افزایش روحیه کارکنان.

رهبری جهانی گواهینامه ISO 9002 در یک سازمان با بیش از _____ کارکنان.

رو هدف قرار بدن مالی رفاه یک مشتری در کسب و کار شرکت در رانندگی سالیانه درامد افزایش ___٪ بیش از ___- سال است.

ساخت یافته و مذاکره استراتژیک اتحاد و اکتساب به تقویت بیشتر وضعیت مالی و رضایت مشتری از طریق بسط خدمات و منابع.

موفقیت با هم ادغام شدند حراجی و عملیات گروه به رسیدن بهتر هماهنگی و ساده کردن عملیات.

موفقیت مذاکره با آفریقای جنوبی دولت به همراهی کردن و بالا بردن roadshows ارائه شده در آفریقای جنوبی است.

نظارت روابط با حسابرسان، بیمه کارگزاران، بانکداری موسسات، و شرکت های بزرگ مشاور حقوقی به مدیریت ممیزی, پول نقد و اعتبار مدیریت، مذاکره موافقت نامه، سه ماهه و سالانه سازگار با SEC گزارش مالیو منابع انسانی مسائل

پایدار ___٪ نرخ رشد سالانه از طریق ____ (سال) در بازار بسیار رقابتی توسط در حال توسعه استراتژیک، در دراز مدت طرح کسب و کار, جذب و حفظ مستعد کارکنانو کنترل هزینه فرایندهای دوام و عملکرد بهتری نسبت به صنعت بزرگ بازیکنان.

مبدل راه اندازی سرمایه گذاری به یک تاسیس درآمد ژنراتور فقط در ماه ___-.

متحد گروه های منطقه تحت یک موجودیت واحد، کاهش هزینه های ___ $ میلیون.

استفاده می شود استعداد بینایی با چشم مشتاق برای فرصت های جدید؛ شناسایی شانس دوباره تعریف استراتژی شرکت و سرمایه گذاری در یکپارچه خدمات در پاسخ به افزایش رقابت از رقبای اصلی.

برنده شد نافع مشتری از یک پروفایل بالا رقیب از طریق اطمینان از خدمات شخصی و یک سری از مدیریت شخصا ایجاد و گزارش های مالی طراحی شده برای بهبود عملیات.

کلمات کلیدی مدیرعامل در یک صنعت مرتبط:

استفاده از کلمات کلیدی مدیر عامل شرکت در تمام ارتباطات بازاریابی خود را، از جمله رزومه, رزومه, نامه، مصاحبه پیگیری نامه ها، پروفیل اجرایی و بیشتر. با دقت آنها را به متن، زمان و مکان مناسب در اختیار دارد. مطمئن باشید که شما در برقراری ارتباط یک پیام کامل که شما و آنچه ارزش و دانش شما را به این سازمان به ارمغان بیاورد.

به یاد داشته باشید، این کلمات کلیدی همین خواهد بود که پایه و اساس خود را مصاحبه. نه تنها شما باید قادر به کلمات کلیدی خود را در مورد ارسال، بلکه شما باید قادر به برقراری ارتباط شفاهی در مورد آنها نیز، در بیانیه های قوی و قدرتمند است که موفقیت خود را، کمک و دستاوردهای برجسته باشد.

بررسی املا و دستور زبان از CV یا رزومه کاری خود را. از هجی و دستور زبان واژه پرداز استفاده کنید. اگر از توانایی خود در تشخیص خطاهای گرامری ، علائم نگارشی و استفاده از انگلیسی یا زبان دیگر اطمینان ندارید یا اگر در تنظیم رزومه یا CV خود به کمک نیاز دارید ، آن را برای کمک به یک متخصص ارسال کنید.

به یاد داشته باشید رزومه / رزومه شما باید باشد هدف قرار, قابل اسکن و تولید بازدید. اگر با مشکلات خود مشکل دارید نوشتن CV or نوشتن رزومه کاری به جای خیره شدن به یک کاغذ خالی، استفاده کنید نمونه CVقالب CV, نمونه رزومه و قالب رزومه و یا:

بیشتر کارمندان استخدام انتظار دارند نامه ای همراه با CV یا رزومه شما دریافت کنند.
بنابراین، آماده یک نامه متقاعد کردن خواننده به این دلیل که شما بهترین نامزد برای مصاحبه.
اگر با مشکلات خود مشکل دارید نامه نوشتن استفاده از یکی از این:

دیگر مدیر عامل شرکت کلمات کلیدی اطلاعات

در حال حاضر برای نهایی خود را موضوع مدیر عامل شرکت کلمات کلیدی، اگر خود را نامه و ادامه or CV آماده هستند ، می توانید از طریق آدرس ایمیل کنید جستجوی کار بین المللی به استخدام کار و سربازان در سراسر جهان.

شروع به آماده شدن برای مصاحبه شغلی و بررسی راهنمایی مصاحبه شغلی داس و انجام ندهید. همچنین، پیدا کردن که چرا مردم برای مشاغل موجود به استخدام درآورده است.

علاوه بر این، در جستجوی کار, ویزای, اجازه کار, نامه, CV و رزومه, مصاحبه شغلی و کدهای لباس صفحات، شما را راهنمایی خواهد بسیار مفید برای بسیاری از کشورها مختلف پیدا کنید.

موفق باشی کلمات کلیدی مدیر عامل شرکت!